Wat met beroepsgeheim?

geheim
Foto van Caleb Oquendo
  • Het CLB werkt schoolnabij en onafhankelijk.
  • Zaken die je in vertrouwen vertelt, zeggen we niet door.
  • Als je in een noodsituatie bent, zullen we dit beroepsgeheim doorbreken.
  • Met de school wisselen we wel info uit die nodig is om jou op school verder te helpen.