Clb Het Kompas

 

Een heldere kijk op je CLB...

CLB Het Kompas

Hulp in vertrouwen


 

29 augustus 2020

Bereikbaarheid

Onze kantoren zijn open volgens de normale openingsuren. Er is dan steeds een onthaalmedewerker aanwezig.  Veel medewerkers werken echter van thuis uit. Een vraag wordt steeds aan de juiste medewerker doorgegeven.

Vaccinaties en contactmomenten:

De overheid heeft het opsporen van covid-19 en het inschatten van de risicocontacten op de school als prioritaire taak aan het CLB toegewezen.
Daarom reorganiseerden we voor dit schooljaar de verplichte medische activiteiten.

Covid-19 en de vaccinaties zullen de hoofdtaken van de artsen uitmaken.
De verpleegkundigen zullen hen daarbij helpen.
De verpleegkundigen verzorgen ook een klassikaal onderzoek in de 1ste kleuterklas zonder ouders en een onderzoek en vaccinatie in het 1ste leerjaar.
Het onderzoek in het 6de leerjaar doen we indien we nog voldoende tijd hebben.
Het onderzoek in het 4de leerjaar doen we niet.
In het secundair onderwijs doen we een vaccinatie in het 1ste en 3de jaar.

Veiligheid

We ontsmetten materiaal en lokalen, zorgen voor verluchting, wassen regelmatig de handen en houden steeds voldoende afstand. Bezoekers + 12 jaar en medewerkers dragen steeds een mondmasker.

De  CLB-chat:

CLBch@t is bereikbaar:
ma - di – woe - do van 14 tot 21u
www.CLBchat.be
De  chat is gratis


 

Onze openingsuren vind je hier terug

Benieuwd naar onze werking?

Om onze nieuwe werking te verduidelijken hebben we een filmpje gemaakt. Je kan dit hier bekijken.

Filmpje “Benieuwd naar onze werking?”

Clb Het Kompas